Welkom bij Kinderopvang One Family

De website van Kinderopvang One Family is bedoeld om u informatie te geven over de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf. 

De informatie is voor de ouders en/of verzorgers die kinderen op de BSO of KDV hebben of toekomstige ouders van toekomstige kinderen.

Aan de ouders die al kinderen op de BSO of het KDV hebben leggen wij op deze website verantwoording af over onze manier van werken en over de omgang met de kinderen.

Aan de toekomstige ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind bij Kinderopvang One Family komt. Tevens kunt u er allerlei praktische informatie vinden.

Kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

Ga naar KDV >

Buitenschoolse Opvang

(4-12 jaar)

Ga naar BSO >